Webová stránka, ktorú práve prezeráte je venovaná disperziám a disperzným lepidlám vyrábaných v podniku Duslo, a.s. Šaľa pod spoločnou značkou Duvilax. Veríme, že Vám pomôže v orientácii v jednotlivých segmentoch použitia ako aj so spôsobom používania jednotlivých výrobkov.

Viac informácií

Duslo, a.s. patrí k najväčším a najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Počas svojej histórie sa vyprofilovalo na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií. Okrem hnojív a gumárskych chemikálii vyrába polyvinylacetátové lepidlá, disperzie, produkty horčíkovej chémie a ďalšie špeciálne produkty chemickej výroby.

Viac informácií

Duslo, a.s. je súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníckom a drevárskom priemysle, pozemných technológiách, dopravnej technike, obnoviteľných zdrojoch a médiách. Agrofert je významnou nadnárodnou skupinou s viac ako 250 spoločnosťami, ktorých výrobné a obchodné aktivity na seba optimálne nadväzujú a dopĺňajú sa. V chemickej časti koncern združuje spoločnosti, ktoré sú poprednými európskymi výrobcami v oblastiach kvalifikovanej chémie, hnojív, agrochemikálií či plastov.

Viac informácií

Napíšte nám