Výroba lepidiel

VÝROBA DISPERZNÝCH LEPIDIEL

Jednou zo základných vlastností disperzií vyrobených na báze homo a kopolymérov polyvinylacetátu je ich lepiaci účinok. Mnohé z nich sú bez akýchkoľvek úprav vhodné na priame použitie pri lepení rôznych materiálov. Spoločnou vlastnosťou všetkých disperzných lepidiel je možnosť ich upravovania vodou, umývanie vodou a s tým súvisiacu environmentálnu vhodnosť a čisté pracovné a životné prostredie.

Disperzné lepidlá vyrobené na vodnej báze sú výbornými lepidlami pre látky, ktoré sú savé (prijímajú vlhkosť z lepidla). Moderné technológie lepenia dnes umožňujú vzájomné zlepovanie aj obmedzene savých prípadne až nesavých materiálov (obecne sa vyžaduje aby aspoň jeden z lepených materálov prijímal vlhkosť z lepidla).

Disperzie sa modifikujú pridaním rôznych živíc, plnív, plastifikátorov, zmäkčovadiel, biocídov, polyvinylalkoholu a pod.

Základné disperzie z produkcie Dusla sú vhodné modifikáciu lepidiel pre nasledovné segmenty trhu:

  • papiernictvo a polygrafia
  • drevársky priemysel
  • stavebníctvo
  • špeciálne lepidlá

K prednostiam disperzných lepidiel patrí ich okamžitá pripravenosť na použitie, dlhá životnosť, jednoduché nanášanie, , environmentálna vhodnosť, zdravotná nezávadnosť, čisté pracovné prostredie, jednoduché čistenie a zneškodňovanie zvyškov, univerzálnosť, primeraná cena a v neposlednom rade zodpovedajúca kvalita vytvorených zlepených spojov.

 

Všetky produkty

Duvilax BD-20
Duvilax B
Duvilax B LV
Duvilax B HV
Duvilax KA-4
Duvilax KA-4+
Duvilax KA-11
Duvilax KA-12/50
Duvilax KA-31
Duvilax LM-52
Duvilax VV
Duvilax B-60/330

Napíšte nám