Duslo, a.s.

DUSLO, akciová spoločnosť, Šaľa je jedným z najväčších výrobných podnikov chemického priemyslu v Slovenskej republike.

Základný kameň priemyselného kombinátu bol položený v roku 1958. Pôvodný odštepný závod Chemických závodov Juraja Dimitrova, Bratislava v Šali, neskôr získal samostatnosť a bol pomenovaný Duslo. Týmto sa začala písať história podniku Duslo, akciová spoločnosť, ktorý dnes predstavuje významnú spoločnosť nielen v slovenskom, ale aj európskom regióne. Pôvodné zameranie na produkciu priemyselných hnojív a derivátov acetylénovej chémie, bolo postupne obohatené o gumárske chemikálie, prostriedky na ochranu rastlín, disperzie a disperzné lepidlá a produkty horčíkovej chémie. V Dusle sa vyrábajú aj iné produkty chémie, avšak ich význam z hľadiska objemu je menej významný.

Od marca 2005 je Duslo súčasťou nadnárodnej skupiny podnikov AGROFERT.

Výrobný program Dusla je nasledovný:

  • Priemyselné hnojivá
  • Gumárske chemikálie
  • Disperzie a disperzné lepidlá Duvilax
  • Špeciálne výrobky organickej a anorganickej chémie

Pre získanie podrobnejších informácií o našej spoločnosti kliknite sem .

 

Napíšte nám