Špeciálne použitie

ĎALŠIE MOŽNOSTI POUŽITIA DISPERZIÍ A LEPIDIEL

Unikátne vlastnosti polyvinylacetátových disperzií umožňujú ich použitie aj v niektorých špecifických oblastiach:

 

Všetky produkty

Duvilax B
Duvilax BD-20
Duvilax BD-5
Duvilax KA-12/50
Duvilax KA-31
Duvilax KA-4
Duvilax KA-4+
Duvilax H

 

VÝROBA SYNTETICKÉHO ŠKROBU

V tomto odvetví bytovej chémie sa z Duvilaxu B, pridaním plnív, parfumu a konzervačných látok, vyrába kvalitný syntetický škrob určený na tuženie ľanových, bavlnených a syntetických tkanín.

Duvilax B

 

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Disperzie Duvilax nachádzajú uplatnenie v automobilovom priemysle pri výrobe kobercov a čalúnenia, a izolačných plstí so samolepiacou vrstvou.

Duvilax KA-12/50
Duvilax KA-31
Duvilax KA-4
Duvilax KA-4+

 

VÝROBA DREVOVLÁKNITÝCH DOSIEK

Polyvinylacetátové disperzia sú vhodné ako spojivo pri výrobe drevovláknitých dosiek. Disperzia dodáva doskám pevnosť húževnatosť a zvyšuje ich tvrdosť. Na tento účel je vhodný Duvilax BD-5, príp. jeho modifikácie. Duvilaxy sú vhodné aj na zlepovanie viacerých drevovláknitých dosiek. Tu sa uplatňuje Duvilax BD-20.

Duvilax BD-20
Duvilax BD-5

 

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

Špeciálne modifikovaný Duvilax H je disperzné spojivo určené na výrobu granulovaných materiálov v chemickom priemysle.

Duvilax H

Napíšte nám