Stavebníctvo

STAVEBNÍCTVO

 
Stavebníctvo patrí k tradičným oblastiam použitia disperzií na báze polyvinylacetátu. V zásade sa uplatňujú v štyroch hlavných oblastiach:
 
  • polymérne spojivá – disperzie sa pridávajú ako jeden z komponentov polymércementových zmesí (betóny, malty, tmely, sanačné materiály a pod.)
  • penetračné materiály – po zriedení vo vode sa používajú na napúšťanie savých podkladov pred lepením, pod omietky, stierky, samonivelizačné podlahy, pod maľovku a podobne
  • disperzné stavebné lepidlá – hotové výrobky určené priamo na použitie s vysokou lepivosťou a maximálnou odolnosťou proti starnutiu spoja
  • stavebno-stolárske lepidlá – hotové výrobky určené na lepenie masívneho dreva, resp. drevotrieskových, resp. drevoštiepkových dosák.

 

Všetky produkty

Duvilax BD-20
Duvilax VV
Duvilax KA-9/50
Duvilax KA-11
Duvilax - základná penetrácia
Duvilax - hĺbková penetrácia
Hĺbková penetrácia - koncentrát
Duvilax L-58
Duvilax KA-4
Duvilax KA-4+
Duvilax BD-5
Duvilax LS-50
Duvilax D3 Rapid
Duvilax D3 RS

 

Polymérne spojivá

Polymérne spojivá a prísady sa pridávjú priamo do stavebných zmesí spolu so zámesovou vodou v množstve do 5% na hmotnosť cementu, resp. vápenného hydrátu. V stavebnej zmesi vytvárajú tzv. polymérnu mriežku a tak výrazne vplývajú na vlastnosti stavebných zmesí:
 

Výrazne zlepšujú vlastnosti, ktoré sú dôležité pri aplikácii zmesi:

- Zlepšujú spracovateľnosť zmesi,
- zvyšujú súdržnosť zmesi,
- zlepšujú schopnosť zarovnávania a vyhladzovania povrchu.
- znižujú segregáciu a odlučovanie vody zo zmesi (potenie).
 

Zlepšujú výsledné vlastnosti hotovej zmesi:

- Zvyšujú výslednú pevnosť,
- zlepšujú valivý obrus a celkovú mechanickú odolnosť,
- znižujú nasiakavosť a segregáciu vody,
- zlepšujú priepustnosť vodných pár,
- zvyšujú odolnosť voči mrazu. 

 

Používané typy

Duvilax BD-20 je mäkčená homopolymérna PVAC disperzia. Jej použitie je vhodné prevažne v interiéri. Jej výhodou je okrem dostupnosti a zdravotnej nezávadnosti aj pomerne nízka cena.

Duvilax VV je kopolymér vinylacetátu a versatátu. Používa sa v stavebníctve na miestach vystavených klimatickému namáhaniu. Už 2% disperzie na množstvo cementu, resp. vápenného hydrátu výrazne zlepšuje vlastnosti stavebných zmesí. Zabezpečuje vysokú priľnavosť  stavebných zmesí k podkladu (6 krát vyššia oproti zmesiam bez Duvilaxu VV). Umožňuje nanášanie betónového poteru v malých hrúbkach (už od 10 mm). Zýrazne zvyšuje odolnosť betónových podláh proti valivému obrusu. Zvyšuje pevnosť  betónu  v ohybe viac ako o 100 % a v tlaku viac ako o 50 %. 

Vzhľadom na účinok Duvilaxu treba počítať s tým, že na dosiahnutie požadovanej spracovateľnosti čerstvej malty bude treba výrazne nižšia dávka vody, ako pri malte bez prísady. Na zlepšenie prídržnosti malty k podkladu sa odporúča jeho penetrácia vodným roztokom Duvilaxu pred nanášaním malty.

Ďalšie disperzie vhodné ako spojivá pri výrobe stierok a omietkovín sú Duvilax KA-11, Duvilax KA-9/50.

Duvilax BD-20
Duvilax VV
Duvilax KA-9/50
Duvilax KA-11

 

Penetračné materiály

Penetrácia čiže napúšťanie podkladov disperznými vodnými roztokmi sa vykonáva za účelom zvýšenia súdržnosti podkladu, zvýšenia pevnosti spoja pri lepení podlahových materiálov, resp. obkladov, zlepšenia priľnavosti pred aplikáciou samonivelizačných poterov, maľoviek a podobne (používa sa na podklady na cementovej, ale aj na sadrovej báze). Penetrácia slúži taktiež ako čiastočná ochrana proti vlhkosti na minerálnych podkladoch bežných v oblasti podláh pred nanášaním mazaniny a ako prípravný náter pred stierkovaním a uložením povrchových úprav. Okrem vyrovnávania nasiakoavosti nerevnomerne nasiakavých povrchov tieto povrchy aj spevňuje a znižuje ich prašnosť. Vodný roztok po vyschnutí a vytvorí v póroch podkladu polymérnu mriežku, ktorej účinky sa kladne prejavia pri vyššie uvedených použitiach.

Pri použití našich disperzií odporúčame pozorne si prečítať návod na použitie. Roztok - bielu mliečnu kvapalinu je potrebné dôkladne premiešať. Nanášanie sa vykonáva valcom, štetcom, alebo striekaním.

V závislosti od teploty prostredia a savosti penetrovaného materiálu sa optimálna doba schnutia pohybuje v úrovni 1 až 2 hodín. V zásade platí, že penetrácia je dostatočne vyschnutá ak roztok zmení svoju farbu z bielej na priesvitnú a pri dotyku je penetrovaný povrch slabo lepivý. Dlhšia doba schnutia penetračného náteru nemá vplyv na kvalitu vykonanej operácie.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, objemovo stály, bez uvoľňujúcich sa častíc a podobných deliacich prostriedkov, dostatočne drsný. Čerstvé potery musia byť dostatočne vyzreté. Anhydritové potery s nesúdržným povrchom, prípadne s penivým povlakom na povrchu, musia byť obrúsené a vysaté. Penetrácie pripravené z Duvilaxov nie sú vhodné na kovové a plastové podklady. Pri podkladoch z dreva, drevotriesky a pod. neodporúčame použitie na povrchy už zabudované v stavbe (riziko vydutia vplyvom vody z Duvilaxu).

Duvilax BD-20
Duvilax VV
Duvilax - základná penetrácia
Duvilax - hĺbková penetrácia
Hĺbková penetrácia - koncentrát

 

Stavebné lepidlá

Týmto pojmom je označená skupina výrobkov Duvilax, ktorá je určená na lepenie materiálov pevne spojených so samotnou stavbou. Používajú sa lepenie podlahovín z plastu, podlahových textílií, mozaikových a lamelových parkiet, keramických obkladov, dlažieb, textilných tapiet, korku a podobne. Zväčša sa jedná o povrchové materiály s dekoratívnym a izolačným efektom.

Hlavnou prednosťou stavebných disperzných lepidiel značky Duvilax je dosahovanie vysokých pevností, vysoká odolnosť spoja proti starnutiu a v neposlednom rade ich zdravotná a hygienická nezávadnosť. Táto vlastnosť vyplýva z použitia vody ako rozpúšťadla v lepidle. Pri práci sa neodparujú žiadne organické rozpúšťadlá, ani iné zdravotne rizikové chemikálie. Čistenie použitého náradia, prípadne iných znečistených plôch sa vykonáva jednoducho vlažnou vodou pred zaschnutím lepidla.

Podklad

Dôležitým faktorom pri lepení povrchových materiálov sú prípravné práce. Vysoký dôraz je kladený na úpravu podkladu pred lepením. Podklad musí vyhovovať platným technickým normám. Jedná sa najmä o cementové a sadrové vyrovnávacie vrstvy, omietky, sadrokartón a podobne, ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne nasiakavé. Preto pred samotným lepením odporúčame naniesť penetračný náter, ktorý zrovnomerní savosť, spevní lepený povrch a zároveň zvýši pevnosť spoja. Povrch musí byť čistý, bez mastných škvŕn, či iných defektov. Veľmi dôležitou požiadavkou je, vyrovnanosť podkladu, čo má vplyv nielen na vizuálny efekt hotovej práce, ale aj na spotrebu lepidla. Zároveň je potrebné zabezpečiť aby vlhkosť podkladu neprekračovala 4 % (pri lepení parkiet 2 %).

SORTIMENT

Duvilax L-58 univerzálne stavebné lepidlo
Používa sa prevažne na lepenie keramických a mramorových obkladov a dlažieb, polystyrénových obkladov, všetkých druhov linolea, PVC a textilných podlahovín na nasiakavé aj nenasiakavé podklady v interiéri. Lepiť sa dá na cementové, sadrové a anhydritové vyrovnávacie vrstvy, omietky, sadrokartón, drevotriesku,umakart atď. Zásadou je, že aspoň jeden z lepených povrchov musí prijímať vlhkosť. Neodporúčame žiadnu úpravu a riedenie s výnimkou možnosti zahustenia v prípade potreby (napr. pri lepení obkladačiek), a to pieskom a/alebo cementom. Lepí sa na ideálne rovné podklady, lepiť sa dá napr. aj nová dlažba na starú. Lepidlo je hnedastej farby, rovnako aj film po zaschnutí. Na lepenie obkladových prvkov je lepidlo v zhode s EN 12004:2002.
Pevnosť spoja spravidla značne prevyšuje pevnosť lepených materiálov a preto po zhruba 1 hodine už nie je možné bez poškodenia vykonávať dodatočné úpravy.

Duvilax BD-20 univerzálna disperzia
Duvilax BD-20 je vhodný na lepenie tapiet zo sklenných vlákien na steny a na lepenie dekoratívnych tapiet s podkladom z papiera. V prípade nutnosti sa môže použiť aj na lepenie obkladačiek, ale je potrebné upraviť ho prídavkom cementu a piesku.

Návod na lepenie:
Pri lepení tapiet zvyčajne nie je nutné lepidlo upravovať. Ak sa však pre konkrétne použitie zdá príliš málo tekuté, môže sa mierne zriediť vodou na dosiahnutie tekutejšej konzistencie. Neodporúčame však prídavok vody vyšší ako 2 – 3 %. Pred samotným lepením odporúčame už očistenú stenu napustiť (penetrovať) zriedeným Duvilaxom BD-20 s vodou v pomere 1 : 5 (do vedra nalejeme 1 kg Duvilaxu a doplníme čistou vodou do 6 l a dôkladne premiešame). Po zavädnutí penetrácie je podklad pripravený na lepenie tapiet. Lepidlo je vhodné na bežné omietkoviny, stierky a i. Nepoužívajte ho na podklady, ktoré neprijímajú vodu (sú nesavé).

Duvilax KA-4 – univerzálne lepidlo
Duvilax KA-4 je charakteristický tým, že vytvára na rôznych aj nesavých podkladoch priesvitný samolepiaci film. Preto sa dá použiť na fixovanie kobercových krytín na nesavých podlahách (proti posúvaniu sa po podklade), na lepenie textilných tapiet na stropy a rôzne podhľady (efekt okamžitého spojenia), lepenie veľkoplošných plagátov a tapiet v interiéroch, lepenie rôznych dekoratívnych predmetov a iné. Vzhľadom na skutočnosť, že Duvilax KA-4 je čistá disperzia bez plnív a živíc, či iných prísad, vytvára tenký transparentný film a preto je potrebné aby bol podklad pred lepením úplne rovný.

Použitie
S ohľadom na typ lepeného spoja je potrebné rozhodnúť sa či lepidlo naniesť na obe strany, lepeného spoja, alebo iba na jednu. Pri obojstrannom nánose sa vytvorí silný okamžitý kontaktný spoj. Pri jednostrannom bude slabší, avšak úplne postačuje na napr. na fixáciu kobercov, lepenie veľkých plagátov a pod.

Pokiaľ je podklad nerovnomerne, alebo príliš savý, musí byť pripravený obdobne ako v predchádzajúcom prípade (penetrácia). Lepidlo sa nanesie valcom, alebo štetcom na podklad, a nechá sa takmer vyschnúť (jeho farba sa zmení z mliečno-bielej na číru, t.j. 30 – 60 minút v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia). V prípade potreby dosiahnutia okamžitej vysokej priľnavosti odporúčame lepidlo naniesť na oba lepené povrchy. Po priložení a pritlačení je lepený predmet okamžite dostatočne fixovaný k podkladu.

UPOZORNENIE !
Všetky lepidlá Duvilax sú v tekutom stave riediteľné vodou, ale po vyschnutí sú vo vode prakticky nerozpustné a ich odstránenie je obtiažne. Preto je potrebné všetky znečistené plochy a náradie umyť vlažnou vodou ešte pred zaschnutím. Toto platí zvlášť pre Duvilax L-58 a KA-4!

Duvilax BD-20
Duvilax L-58
Duvilax KA-4
Duvilax KA-4+

 

Stavebno-stolárske lepidlá

Stavebno-stolárske lepidlá tvoria osobitnú skupinu lepidiel. Používajú sa najmä na lepenie predmetov pevne spojených so stavbou – ako napr. zárubne dverí, obklady z dreva, schodištia, zábradlia a podobne.

Výber lepidla v prvom rade určuje miesto, kde bude zlepený materiál umiestnený. V prípade bežných interiérov bez výskytu zvýšenej vlhkosti alebo vplyvu vody postačuje lepidlo v triede D1 podľa EN 204 – Duvilax BD-5. Ak sa v interiéri čo i len minimálne vyskytuje zvýšená vlhkosť, používajú sa lepidlá v triede D2 – Duvilax Expres LS, alebo LS-50. V prípade zvýšeného namáhania vlhkosťou, alebo vodou (napr. kúpeľne, kuchyne, vchodové dvere, okná, podkrovia a i.) odporúčame lepidlá zaradené do triedy D3 – Duvilax D3 Rapid, Duvilax D3 RS

Viac informácií nájdete v sekcii "Drevárske lepidlá"

Duvilax BD-5
Duvilax LS-50
Duvilax D3 Rapid
Duvilax D3 RS

Napíšte nám