Distribúcia

 DISTRIBÚCIA

Činnosti spojené s predajom, poradenským servisom, marketingom a logistikou zabezpečuje odbor predaja - organika.

Predaj tovaru sa realizuje

alebo na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom distribučnej siete:

Predaj tovaru v malom množstve v hotovosti je možné zakúpiť v podnikovej predajni.

Výrobky sú distribuované v štandardných obaloch, na paletách alebo v cisternách.

Žiadny typ Duvilaxu nepodlieha predpisom ARD ani RID.

Duvilaxy sú vodné disperzie a preto sú citlivé na mráz. V zimných mesiacoch je potrebné zabezpečiť prepravu tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.

Napíšte nám