Priemysel sklených vlákien a textilný priemysel

PRIEMYSEL SKLENÝCH VLÁKIEN A TEXTILNÝ PRIEMYSEL

Do tejto oblasti spotreby patrí výroba sklených vlákien a textílií zo sklených a syntetických vlákien.

Výroba sklených vlákien a textílií z nich patrí medzi jednu z najzaujímavejších aplikácií vinylacetátových disperzií. PVAc-disperzie sú v technológii výroby primárnych vlákien a tkaných i netkaných textílií zo sklených vlákien, jednou zo základných zložiek apretačných kúpeľov. Bez nich by bolo vlákno roztrieštené, lámavé, krehké, málo pružné a obtiažne spracovateľné. Práve apretačný roztok dodáva vláknu jeho úžitkové vlastnosti.

Pri výrobe netkaných textílií zo syntetických vlákien, resp. iných organických vlákien z druhotných surovín sa PVAc-disperzie používajú na obdobný účel ako pri sklených vláknach, avšak tu plnia úlohu zušľachtenia textílie, fixáciu jednotlivých vlákien, zníženie priepustnosti pre vodu, výšenie mechanickej odolnosti a i.

Všeobecné vlastnosti

Vinylacetátové disperzie sú biele kvapaliny s malou tekutosťou a charakteristickou vôňou. Sú nevýbušné, nehorľavé a netoxické. Film vytvorený vyschnutím disperzie je transparentný, pomerne tvrdý, nelepivý a ľahko lámavý. Z chemického hľadiska sa jedná o vodné disperzie homopolymérneho polyvinylacetátu vo vode, bez zmäkčovadiel, alebo v prípade Duvilaxu KA-31 o vodnú kopolymérnu disperziu vinylacetátu s esterom kyseliny akrylovej.

Sklené vlákna

  • Duvilax LM-52 sa používa ako základná zložka lubrikačného roztoku pri ťahaní primárneho vlákna a na apretáciu niektorých typov emulzných rohoží.
  • Duvilax B, Duvilax B-60/330 so zvýšenou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu spolu s prídavkom škrobu a hydrofobizačnými látkami sa používa na apretáciu tkanín určených na výrobu asfaltových lepeniek určených na izoláciu plochých striech, na tlakovú izoláciu proti podzemnej vode, na ochranu podzemných oceľových potrubí, výstuž zatepľovacích médií na báze čadičovej vlny alebo sklenenej vaty a na iné technické účely. Je kopmpaktibilná s bituménmi.
  • Na povrchovú úpravu tkaniny zaisťujúcej jej ďalšie použitie v epoxidovej a polyesterovej živici, sa používa apretačný roztok pripravený z Duvilaxu H, resp. KA-31.
  • Duvilax KA-31 sa používa na prípravu apretačného roztoku pre emulzné rohože. Môže sa pridávať do apretačných roztokov za účelom zvýšenia rozpustnosti povrchu impregnovanej textílie v styréne.

 

Tuženie textílií

Tuženie textílií z prírodných, alebo zo syntetických vlákien je dôležité najmä z hľadiska ich ďalšieho použitia (výroba netkaných technických textílií, podlahových krytín a geotextílií).

Niektoré druhy textilu a priemyselných textílií (napr. keper, plsť, netkané podlahoviny a i.) sa upravujú tužením vo vodnom roztoku Duvilaxu BD-20, Duvilaxu B prípadne oboch. Rozhodnutie, k použitiu ktorého typu sa prikloniť, resp. určenie ich vzájomného pomeru závisí od požadovanej konečnej „tvrdosti“, typu tkaniny a druhu vlákna. Na tento účel sa používajú aj rôzne modifikácie Duvilaxu B a BD-20 líšiace sa viskozitou, sušinou a obsahom a typom zmäkčovadla. Tieto materiály sú určené na tuženie textílií priamo u výrobku ako finálna úprava.

Nalepovacie izolačné textílie

Duvilax KA-4 a od neho odvodená modifikácia s vyššou lepivosťou označená Duvilax KA-4+ je charakteristická tým, že umožňuje na rôznych povrchoch vytvárať trvale lepivý film.

Táto vlastnosť sa využíva na izolačných textíliách nalepovaných do interiérov áut, do výplní dverí, pod kapotu motora, do batožinového priestoru a pod. Duvilax sa aplikuje na textil buď priamo, napr. cez sito alebo nepriamo nanesením na separačnú fóliu. Po nanesení sa nechá úplne vyschnúť.

 

Všetky produkty

Duvilax B
Duvilax B-60/330
Duvilax H
Duvilax KA-31
Duvilax BD-5
Duvilax BD-20
Duvilax KA-4
Duvilax KA-4+
Duvilax LM-52
Duvilax B HV
Duvilax B LV

 

Lubrikácia skleného vlákna

Duvilax LM-52

 

Apretácia tkanín, rohoží a mriežok zo sklených vlákien

Duvilax B
Duvilax B-60/330
Duvilax H
Duvilax KA-31
Duvilax LM-52

 

Tuženie textílií a plste

Duvilax B
Duvilax B-60/330
Duvilax BD-5
Duvilax BD-20
Duvilax B HV
Duvilax B LV

 

Samolepiace textílie a plste

Duvilax KA-4
Duvilax KA-4+

Napíšte nám