Disperzie a lepidlá

História výroby disperzií a lepidiel v Dusle siaha do roku 1968, kedy boli vyrobené prvé tony. Najprv na poloprevádzke a v nasledujúcom roku na „veľkej“ výrobni.

 
Základné polyvinyacetátové homopolyméry radu „B“, určené pre stavebný a drevársky priemysel, výrobu farieb a papiernictvo boli postupne dopĺňané o nové typy aj pre iné oblasti použitia v súlade s požiadavkami trhu, a to nielen na homopolymérnom vinylacetátovom základe, ale aj pri použití iných komonomérov (estery kyseliny akrylovej, versatátovej, maleínovej a i.).
 
V súčasnosti vyrábame viac ako 30 základných typov lepidiel a disperzií. Od nich sú odvodené ďalšie modifikované produkty, nezriedka iba pre jedného zákazníka. Počet tovarových položiek z hľadiska zloženia a kvality v súčasnosti dosahuje počet 100. Technológia výroby bola postupne prebudovaná do súčasnej podoby modernej výrobnej linky, riadenej špičkovým riadiacim systémom s maximálne zvládnutou koncovkou v podobe logistiky a expedície. Prostredníctvom tohto celku sme schopní v minimálnom čase reagovať na požiadavky odberateľov o dodávky v celej škále kvalitatívnych a logistických nárokov a reagovať na každú konkrétnu požiadavku na úpravu kvality podľa potrieb partnerov.
 
Výroba disperzií a lepidiel je v rámci Dusla, a.s. sústredená na prevádzke DISPERZIÍ A LEPIDIEL.
Činnosti spojené s predajom, servisom, marketingom a logistikou zabezpečuje ODBOR PREDAJA - organika.
V prípade vývoja nových základných typov využívame služby našej dcérskej spoločnosti Výskumného ústavu chemickej technológie, a.s., Bratislava, pracovisko Šaľa.

Napíšte nám