Výroba kobercov

VÝROBA TEXTILNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTÍN

Jedným z dôležitých krokov v technológii výroby kobercov je takzvaná rubová úprava. V podstate ide o nanesenie polymérneho spojiva, zriedeného vodou na potrebnú sušinu a tekutosť, ktoré môže byť čisté, alebo plnené kriedou alebo iným anorganickým plnivom, na rub kobercovej tkaniny. Táto úprava má viacero funkcií. Jednak zafixuje vlákno koberca na jeho pôvodnom mieste, umožní jeho dobré priľnutie k podkladu, zafixuje ho na mieste jeho umiestnenia a dodá mu potrebnú hmotnosť.

Výhodou používania polyvinylacetátových disperzií Duvilax, ako spojiva pre rubové úpravy, je okrem jeho vysokej afinite ku kobercovej tkanine a plniteľnosti aj jeho zdravotná a hygienická nezávadnosť. Disperzie Duvilaxy používané pre tento účel neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky, nemajú nepríjemný zápach a po vyschnutí neuvoľňujú žiadne toxické látky do okolia.

Všeobecné vlastnosti

Vinylacetátové disperzie sú biele kvapaliny s malou tekutosťou a charakteristickou vôňou. Sú nevýbušné, nehorľavé a netoxické. Film vytvorený vyschnutím lepidla je transparentný, nelepivý, elastický a primerane mäkký. Z chemického hľadiska sa jedná o vodné disperzie homopolymérneho polyvinylacetátu vo vode, upravené plastifikátorom, alebo o vodné kopolymérne disperzie vinylacetátu s esterom kyseliny akrylovej. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu.

Použitie

Duvilaxy sú univerzálne použiteľné pre koberce vyrobené z čistej vlny alebo zo syntetických vlákien (polypropylén, polyester). Ich vysoká lepivosť a riediteľnosť vodou umožňuje dosahovať plnenie disperzie anorganickými materiálmi (krieda, kaolín, vápenec a pod.) až do 400 %, pri dobrej priľnavosti k vláknu.

 

Všetky produkty

Duvilax B
Duvilax BD-5
Duvilax BD-20
Duvilax KA-11
Duvilax KA-9/50
Duvilax KA-12/50

Napíšte nám