Pre domácich majstrov

Hĺbková penetrácia koncentrát

Použitie - napúšťanie nerovnako alebo nadmerne nasiakavých podkladov. Zvlášť je vhodná na napúšťanie podkladov zhotovených na sadrovej báze a na sadrokartón. Ďalej sa používa na úpravu poréznych alebo silne nasiakavých podkladov (cementové potery, nový betón a podobne), ich hĺbkové spevňovanie a bezprašnú úpravu. Použitie hĺbkovej penetrácie obmedzuje prenikanie vody do podkladu. Na napenetrovaný podklad sa nanášajú tenkovrstvé alebo liate potery, stierky, tenkovrstvé minerálne a akrylátové omietky, maľovka alebo sa lepia obklady a dlažba. Je vhodná na používanie v exteriéroch, v interiéroch a na potery s podlahovým vykurovaním. Hĺbková penetrácia sa podľa druhu podkladu používa riedená  vodou:

• zriedená v pomere 1 : 4 - 5 (1 diel penetrácie a 4 - 5 dielov vody) na sadrové potery, sadrokartón, stierky, prípravný náter pred stierkovaním a lepením, na nový betón

• zriedená v pomere 1 : 6 (1 diel penetrácie a 6 dielov vody)  na cementový poter,  porézne alebo silne nasiakavé podklady V prípade aplikácie na takéto povrchy, odporúčame použiť 2 nátery. Prvý náter vykonať penetráciou zriedenou v pomere 1 : 6 a ďalší náter v pomere 1: 4 - 5.

Nanáša sa striekaním, valcom alebo štetcom. Pri dodržaní dávkovania neznižuje priepustnosť vodných pár penetrovaného podkladu.

Príprava podkladu - podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, objemovo stály, zbavený prachu, mastnôt, nesúdržných vrstiev a bez zvyškov starých náterov. Čerstvé podklady musia byť dostatočne vyzreté.

technicky_list_penetracia_koncentrat.pdf
letak_penetracia_koncentrat.pdf

 

 

Napíšte nám